• MSA_cover_portal_940x250px.jpg

Pregledi profila

Pre događaja 0
Posle događaja 21410
Prijava na profil preko mobilne aplikacije

Integra - kompjuterski integrisana fabrika 21.veka

Potpuna digitalizacija, integracija i automatizacija svih procesa u lancu stvaranja vrednosti, počev od razvoja proizvoda, projektovanja i planiranja tehnoloških procesa, izrade sastavnih delova, montaže, kontrole kvaliteta, pa do pakovanja, transporta, skladištenja i distribucije, predstavljaju dominantne procese koji postepeno transformišu tradicionalnu fabirku i oblikuju fabriku za 21. vek. Fabrika 21. veka je digitalizovana, fleksibilna, agilna, reaktivna na zahteve tržišta, rekonfigurabialna i sposobna da se brzo prilagodjava promenama globalizovanog proizvodnog i poslovnog okruženja, a takodje i da kroz intenzivni tehnološki razvoj i inovacione procese zadovolji delikatne zahteve ekonomske, ekološke i društvene održivosti.

Na izložbenom prostoru Hale 1 Beogradskog sajma biće organizovana izložba pod nazivom INTEGRA, u okviru koje će brojni domaći i strani proizvođači prikazati osnovne gradivne blokove savremene, kompjuterski integrisane fabrike.

·  komponente i moduli za fleksibilnu automatizaciju

·  elektro, elektronski, hidro i pneumatski, motori i regulatori

·  elektronski merni instrumenti i uređaji

·  programibilni kontroleri, procesni i industrijski računari

· CNC programabilni kontroleri, robot kontroleri, ćelijski kontroleri

·  uređaji i softver za razvoj i testiranje programa, upravljanje i nadzor

·  numerički upravljane mašine alatke, obradni i merni centri

·  industrijski roboti

·  fleksibilne tehnološke ćelije i fleksibilni tehnološki sistemi, postrojenja i proizvodna oprema

·  alati i sistemi alata

·  sistemi i komponente za automatsku montažu, pakovanje i rukovanje

·  oprema i softver za projektovanje primenom računara- CAD/CAM

·  drugi softver proizvodi za projektovanje proizvoda, tehnologija, planiranje i upravljanje proizvodnjom, ERP

·  internet

·  intranet

·  ekstranet

·  kompletne fabrike (know-how)

Elektroenergetika

Instalacije

Tehnotronika

·  Računari i oprema

· Mrežna oprema

·  Aplikativni softver

Rasveta

·  sistemi za osvetljenje

·  električne svetiljke i električne lampe

·  led tehnologija

Domteh

·  aparati i uređaji za domaćinstvo

·  električni i neelektrični aparati, uređaji i pribor

Elektronika

·  energetska elektronika

·  industrijska elektronika

·  kućna elektronika

Telekomunikacije

ME-RE-KO

· merna oprema i instrumentacija

· regulacija

· upravljanje procesima (kontrola)

KGH-uređaji i oprema za grejanje, hlađenje i klimatizaciju

VODA - priprema i prečišćavanje

GAS - priprema i prečišćavanje

Procesna tehnika

·  mašine i aparati u procesnoj industriji

·  zaštita

·  pogonska i prateća oprema

TRANS-BALKAN – logistika i transport

·  integralni transport

·  industrijski transport

·  logističke usluge

·  savremeni informacioni sistemi u logistici i upravljački sistemi

Zavarivanje

Materijali

Površinska zaštita

Inovacije

Oprema za profesionalne i naučne svrhe

Nove tehnologije

Naučno-tehnička literatura

Nacionalne izložbe

Organizator

Godišnja konferencija - ISCP2017

 • iscp.png

Zastupnici

 • atlas_logo.jpg
 • 3_integra_Ceska.jpg
 • 6_star_expo_Turska.png
 • VERITAS_logo_51847.jpg

Prijatelji manifestacije

 • tehnika2015_grbMF_100.png
 • tehnika2015_grbETF_100.png
 • Saobracajni_fakultet_prijatelj_manifesacije.png
 • Prijatelji_manifestacije_best_beograd.png
 • ingkomora_org_rs_56961.jpg

Medijski partneri

 • 1_adria_62533.jpg
 • 2_industrija_13510.jpg
 • magazinmehatronika_com.jpg
 • 3_irt_42842.jpg
 • Biznis_magazin_57610.jpg
 • Ekonometar_98259.jpg
 • 5_organize_16883.jpg
 • drvotehnika_com.jpg
 • energetskiportal_logo.png

Pratite nas

Lokacija

 • Belgradski_sajam.jpg
 •   Belgrade fair

  Beogradski sajam