• Sajam_Tehnike_980x324px_001.png

Učesnici 2019

Pregledi profila

Pre događaja 161933
Posle događaja 1210394
 
Međunarodni sajam TEHNIKE i tehničkih dostignuća 
 
 
ROBNE GRUPE:
 

 

1. INTEGRA
Kompjuterski integrisana fabrika - fabrika budućnosti                                   
 
Komponente i moduli za fleksibilnu automatizaciju 
Elektro, elektronski, hidro i pneumatski, motori i regulatori
Elektronski merni instrumenti i uređaji
Programabilni kontroleri, procesni i industrijski računari
CNC programabilni kontroleri, robot kontroleri, ćelijski kontroleri
Uređaji i softver za razvoj i testiranje programa, upravljanje i nadzor
Numerički upravljane mašine alatke, obradni centri i merne mašine-centri
Industrijski roboti
Fleksibilne tehnološke ćelije i fleksibilni tehnološki sistemi, postrojenja i proizvodna oprema 
Alati i sistemi alata
Sistemi i komponente za automatsku montažu, pakovanje i rukovanje
Sistemi za nekonvencionalne metode obrade (erozimati, plazma, vodeni mlaz,..)
Mikro i mezo sistemi
Aditivne i 3D tehnologije
Oprema i softver za projektovanje primenom računara- CAD/CAM
Drugi softver proizvodi za projektovanje proizvoda, tehnologija, planiranje i upravljanje proizvodnjom, ERP
Internet, Intranet, Ekstranet
 
2. ELEKTROENERGETIKA
 
Oprema i uređaji za proizvodnju električne energije
Oprema i uređaji za prenos i distribuciju električne energije
Upotreba električne energije
Zaštita elektroenergetske opreme
Merenje
Izvori za napajanje
Nove tehnologije za proizvodnju električne energije
 
3. TEHNOTRONIKA
 
Računari i oprema 
Mrežna oprema 
Aplikativni softver 
 
4. INSTALACIJE
 
Instaliranje
Kanalski i distribucioni sistemi
Balasti
Instalaciona tehnologija i sistemi očuvanja
Elektro instalacioni materijal
Utičnice, utikači, materijal za montažu
Brojači, provodnici i razvodna oprema
Kablovi i žice, izolacioni materijal
Tasteri, signalne lampe, provodnici
 
5. RASVETA – LED TEHNOLOGIJA
 
SISTEMI ZA OSVETLJENJE
Kućna rasveta
Terenska rasveta
Baštenska rasveta
Spoljna rasveta
Rasveta za izloge
Projektorska rasveta
Sigurnosna rasveta
Ulična rasveta
Saobraćajna signalizacija
Specijalna rasveta
Rasveta za hitne službe
Luksuzni sistemi rasvete
Senzorne lampe koje reaguju na pokret
Podvodna rasveta
Rasveta za orjentisanje
 
ELEKTRIČNE SVETILJKE I ELEKTRIČNE LAMPE
 
LED TEHNOLOGIJA
Led RASVETA
Saobraćajna signalizacija
LED indikatori
LED pozadinska rasveta
LED arhitektonska rasveta
LED lampe
LED kristali
LED moduli
LD (laser diode) i odgovarajuće komponente
 
6. DOMTEH 
 
Aparati i uređaji za domaćinstvo
Električni i neelektrični aparati, uređaji i pribor
 
7. ELEKTRONIKA
 
ENERGETSKA ELEKTRONIKA
Upravljanje motorima
Izvori za napajanje
Ispravljači
Sistemi besprekidnog napajanja
 
INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA
Industrijske mreže
Industrijski senzori
Senzorski sistemi
Senzorska periferija
Upravljanje i regulacija
Sistemi merenja i ispitivanja
Industrijski računari i softver
 
KUĆNA ELEKTRONIKA
Video, HI-FI, audio-tehnika, radio i TV-tehnika, muzički instrumenti
Inteligentna kuća – umrežena kuća
 
8. TELEKOMUNIKACIJE
 
Mreže
Oprema
Nove tehnologije
 
9. ME-RE-KO
 
MERNA OPREMA I INSTRUMENTACIJA
Senzori
Merni instrumenti
Automatizovani merni instrumenti
 
REGULACIJA
 
UPRAVLJANJE PROCESIMA (KONTROLA)
 
10. TERMOTEHNIKA - KGH 
 
Grejanje, hlađenje, ventilacija, klimatizacija
Uređaji i oprema za KGH
Generatori toplote – kotlovi
Toplotne pumpe
Pumpe i ventilatori u KGH tehnici
Ventili i druga armatura
Regulacija u KGH tehnici
Primena obnovljivih izvora energije
Priprema sanitarne tople vode
 
11. PRIPREMA I PREČIŠĆAVANJE VODA
 
Nove tehnologije u oblasti pripreme pijaće i industrijskih voda
Oprema i proizvodi za pripremu vode 
Novi postupci prečišćavanja otpadnih voda
Oprema i proizvodi za prečišćavanje otpadnih voda
 
12. PRIPREMA I PREČIŠĆAVANJE GASOVA
 
Nove tehnologije i oprema za prečišćavanje gasova
 
13. PROCESNA TEHNIKA
 
Mašine i aparati u procesnoj industriji: 
Drobilice, mlinovi, seckalice, sita, klasifikatori, prese, mešalice, mesilice, taložnici, filtri, centrifuge (centrifugalni separatori), flotatori, cikloni, razmenjivači toplote, uparivači, isparivači, kondenzatori, peći, destilatori, rektifikatori, adsorberi, apsorberi, ekstraktori, kristalizatori, sušare (sudovi, kolone i dr.), hemijski reaktori, autoklavi, bioreaktori, fermentori, digestori, biofiltri
 
Zaštita:
Površinska, toplotna i fizičko-hemijska
 
Pogonska i prateća oprema:
Pumpe, ventilatori, kompresori, cevovodi, armatura i ostalo
 
14. AMBALAŽA I OPREMA ZA INDUSTRIJSKO PAKOVANJE
 
15. TRANS-BALKAN – LOGISTIKA I TRANSPORT
 
INTEGRALNI TRANSPORT
Vozila ( vagoni, specijalni vagoni, drumska vozila, prikolice)
Tovarno manipulativne jedinice
Palete
Kontejneri
Izmenljivi transportni sudovi 
 
INDUSTRIJSKI TRANSPORT
Mašine za utovar
Viljuškari
Transporteri
Dizalice
Paletna kolica
Automatski sistemi i roboti
AGVS Automatski vođena vozila
AS/RS Automatizovana skladišta
Skladišna oprema
Oprema za formiranje i učvršćivanje tereta
 
LOGISTIČKE USLUGE
Špedicija
Logistički provajderi
Bankarske i berzanske usluge
Konsalting
Osiguranje
Savetodavne usluge i posredovanje
 
SAVREMENI INFORMACIONI SISTEMI U LOGISTICI I UPRAVLJAČKI SISTEMI
Mape za praćenje vozila
Elektronska razmena podataka
Globalni pozicioni sistem
Identifikovanje tovarnih jedinica
Softver - Upravljanje radom u skladištima
Softver - ERP, Softver za upravljanje logistikom, poslovna rešenja
Telematika
Komunikacione tehnologije i oprema 
 
 
16. ZAVARIVANJE
 
Aparati za zavarivanje i srodne tehnologije
Aparati i uređaji za ispitivanje zavarenih spojeva
Dodatni i pomoćni materijali za zavarivanje i srodne postupke
Aparati i uređaji za posebne namene
Oprema za zaštitu pri radu
Zavarene konstrukcije
 
17. MATERIJALI I KOMPONENTE ZA INDUSTRIJU
(POLUGOTOVI I GOTOVI PROIZVODI)
 
NOVI MATERIJALI
Kompozitni materijali
Polimeri
Metali
Keramički materijali 
 
MATERIJALI NOVE GENERACIJE
Elektronski
Magnetni
Optički
Optoelektronski
 
NEMETALI
Istraživanje, eksploatacija i proizvodnja nemetala
Prerada nemetala
Vatrostalni materijali i keramika
Sintetski materijali
 
IZOLACIONI MATERIJALI
 
STAKLO
Ravno staklo
Staklena ambalaža
Optičko i laboratorijsko staklo
Mašine, alati i oprema za industriju stakla
 
18. METALURŠKO INŽENJERSTVO I LIVARSTVO
 
CRNA METALURGIJA
Sirovine za crnu metalurgiju
Proizvodi crne metalurgije
 
METALURGIJA OBOJENIH METALA
Rude, koncentrati i druge sirovine za metalurgiju obojenih metala
Valjani, vučeni i presovani proizvodi obojenih metala i legura
 
19. INDUSTRIJSKA BEZBEDNOST I ZAŠTITA
 
20. POVRŠINSKA ZAŠTITA
 
21. KOMPRESORI
 
22. INOVACIJE
 
Inovacije iz raznih oblasti tehnike i tehnologije
Pronalasci
Tehnička unapređenja
Novi oblici industrijskih proizvoda
Modeli
Uzorci
Zaštitni znaci kojima se obeležavaju industrijski i drugi proizvodi namenjeni tržištu
Žigovi
Oznake porekla
 
23. NOVE TEHNOLOGIJE
 
24. OPREMA ZA PROFESIONALNE I NAUČNE SVRHE
 
25. NAUČNO-TEHNIČKA LITERATURA
 
26. NACIONALNE IZLOŽBE i GRUPNI NASTUPI
 
 
 
 

Organizator

Prijatelji manifestacije

 • tehnika2015_grbMF_100.png
 • tehnika2015_grbETF_100.png
 • ingkomora_org_rs_56961.jpg
 • archimedes_ENG.jpg

Medijski partneri

 • 2_industrija_13510.jpg
 • magazinmehatronika_com.jpg
 • irt3000_logo_adria_url_color.jpg
 • Biznis_magazin_57610.jpg
 • Ekonometar_98259.jpg
 • 5_organize_16883.jpg
 • drvotehnika_com.jpg
 • energetskiportal_logo.png
 • fastener.jpg
 • 1_adria_62533.jpg

Hotel partneri

 • xenon_hotel.jpg
 • radisson.jpg
 • 220x0_falkensteiner_logo_150_90008.png
 • footer_logo_3.png

Pratite nas

Lokacija

 • Belgradski_sajam.jpg
 •   Belgrade fair

  Beogradski sajam