• Sajam_tehnike_Sajamski_sajt_1400x470px.jpg

KOMPRESORI;OPREMA ZA PROFESIONALNE I NAUCNE SVRHE;MATERIJALI;PROCESNA TEHNIKA;INSTALACIJE;INTEGRA - SISTEMI I KOMPONENTE ZA AUTOMATSKU MONTAŽU, PAKOVANJE I RUKOVANJE;INTEGRA-KOMPONENTE I MODULI ZA FLEXIBILNU I FABRICKU AUTOMATIZACIJU

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Posrednik-zastupnik, Izvoznik

Veličina organizacije: 1-10

Godina osnivanja: 1997

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21.veka

  1. Sistemi i komponente za automatsku montažu, pakovanje i rukovanje

INSTALACIJE

    PROCESNA TEHNIKA

      MATERIJALI

        KOMPRESORI