• Baner_za_portal_MST_940x250.jpg

HAAS AUTOMATION, Inc

http://www.haascnc.com

INTEGRA - ALATI I SISTEMI ALATA;INTEGRA - NUMERICKI UPRAVLJANE MAŠINE ALATKE, OBRADNI CENTRI, MERNE MAŠINE-CENTRI

Zemlja: SAD

Vrsta organizacije: Proizvođač

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21.veka

  1. Numerički upravljane mašine alatke, obradni centri i merne mašine-centri
  2. Alati i sistemi alata