• Sajam_Tehnike_980x324px_001.png

Milan Mihailović iz BTS SER Company d.o.o.

http://www.bts-company.si

-

Zemlja: Srbija

email: milan.mihailovic@bts-company.com

Vrsta organizacije: Trgovac na veliko

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21. veka

  1. Numerički upravljane mašine alatke, obradni centri i merne mašine-centri
  2. Industrijski roboti
  3. Alati i sistemi alata