• Sajam_Tehnike_980x324px_001.png

Tomislav Hercigonja iz TOPOMATIKA doo

http://www.topomatika.hr

-

Zemlja: Hrvatska

email: info@topomatika.hr

Vrsta organizacije: Posrednik-zastupnik, Ponuđač usluga, Distributer

Veličina organizacije: 1-10

Godina osnivanja: 2002

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21. veka

 1. Aditivne i 3D tehnologije
 2. Oprema i softver za projektovanje primenom računara- CAD/CAM

ME-RE-KO

 1. Merna oprema i instrumentacija

MATERIJALI I KOMPONENTE ZA INDUSTRIJU

  METALURGIJA I LIVARSTVO

   NOVE TEHNOLOGIJE

    OPREMA ZA PROFESIONALNE I NAUČNE SVRHE