• MST_2020_980x324_b.jpg

Davor Rankovic iz MICROCUT EUROPE doo

http://www.microcut-europe.eu

-

Zemlja: Hrvatska

email: info@microcut-europe.eu

Vrsta organizacije: Trgovac na veliko, Ponuđač usluga, Distributer

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21. veka

  1. Numerički upravljane mašine alatke, obradni centri i merne mašine-centri
Ponuda & potraznja

f

f