• Sajam_tehnike_Sajamski_sajt_1400x470px.jpg

NOVI JELŠINGRAD ad

http://www.novijelsingrad.com

*

Zemlja: Bosna i Hercegovina

Vrsta organizacije: Proizvođač, Izvoznik, Ponuđač usluga

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21.veka

  1. Numerički upravljane mašine alatke, obradni i merni centri

NACIONALNE IZLOŽBE