• MSA_cover_portal_940x250px.jpg

NOVI JELŠINGRAD ad

http://www.novijelsingrad.com

*

Zemlja: Bosna i Hercegovina

Vrsta organizacije: Proizvođač, Izvoznik, Ponuđač usluga

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21.veka

  1. Numerički upravljane mašine alatke, obradni i merni centri

NACIONALNE IZLOŽBE