• Sajam_tehnike_Sajamski_sajt_1400x470px.jpg

NIKON METROLOGY EUROPE NV

http://www.nikonmetrology.com

*

Zemlja: Belgium

Vrsta organizacije: Proizvođač, Ponuđač usluga

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21.veka

  1. Ureðaji i softver za razvoj i testiranje programa, upravljanje i nadzor
  2. Drugi softver proizvodi za projektovanje proizvoda, tehnologija planiranje i upravljanje proizvodnjo

ME-RE-KO

  1. Merna oprema i instrumentacija