• Sajam_tehnike_Sajamski_sajt_1400x470px.jpg

MARKFORGED, Inc.

*

Zemlja: Velika Britanija

Vrsta organizacije: Proizvođač, Drugo

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21.veka

  1. Oprema i softver za projektovanje primenom raèunara- CAD/CAM
  2. Drugi softver proizvodi za projektovanje proizvoda, tehnologija planiranje i upravljanje proizvodnjo