• Baner_za_portal_MST_940x250.jpg
1526636115.jpg

Ciklopea d.o.o.

http://www.ciklopea.com

Usluge prevođenja i lokalizacije

Usluge: Prevođenje, lokalizacija, konzalting, tumačenje

Jezici: 30+ jezika

Zemlja: Hrvatska

Vrsta organizacije: Ponuđač usluga

Veličina organizacije: 26-50

Godina osnivanja: 2003

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21.veka

 1. Elektro, elektronski, hidro i pneumatski motori i regulatori
 2. Elektronski merni instrumenti i ureðaji
 3. CNC programabilni kontroleri, robot kontroleri, ćelijski kontroleri
 4. Uređaji i softver za razvoj i testiranje programa, upravljanje i nadzor
 5. Industrijski roboti
 6. Alati i sistemi alata
 7. Drugi softver proizvodi za projektovanje proizvoda, tehnologija, planiranje i upravljanje proizvodnj

ELEKTROENERGETIKA

  RASVETA - LED TEHNOLOGIJA

   ELEKTRONIKA

   1. Energetska elektronika
   2. Industrijska elektronika
   3. Kućna elektronika

   MATERIJALI I KOMPONENTE ZA INDUSTRIJU

    KOMPRESORI

     INOVACIJE

      NOVE TEHNOLOGIJE