• MST_2020_980x324_b.jpg

Frank Li iz JINAN BODOR CNC MACHINE Co., Ltd

http://www.bodor.com

-

Zemlja: Kina

email: frank.li@bodor.com

Vrsta organizacije: Proizvođač

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21. veka

  1. Numerički upravljane mašine alatke, obradni centri i merne mašine-centri