• Sajam_tehnike_kropovano_33963.jpg

INSTITUT ZA FIZIKU, Univerzitet u Beograd

http://www.ipb.ac.rs

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Ponuđač usluga

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21.veka

  1. Komponente i moduli za flexibilnu automatizaciju

INOVACIJE

    NOVE TEHNOLOGIJE

      OPREMA ZA PROFESIONALNE I NAUČNE SVRHE

        NACIONALNE IZLOŽBE i GRUPNI NASTUPI