• Sajam_tehnike_kropovano_33963.jpg

FAKULTET ZA MAŠINSTVO I GRAÐEVINARSTVO

http://www.mfkv.rs

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Ponuđač usluga

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21.veka

  1. Oprema i softver za projektovanje primenom računara- CAD/CAM

ME-RE-KO

  1. Merna oprema i instrumentacija

TERMOTEHNIKA - KGH

  1. Generatori toplote – kotlovi
  2. Primena obnovljivih izvora energije

TRANS-BALKAN – LOGISTIKA I TRANSPORT

    ZAVARIVANJE

      NACIONALNE IZLOŽBE i GRUPNI NASTUPI