• MST_2020_980x324_b.jpg

Martina Libric iz PRIMARK doo

http://www.primark.hr

-

Zemlja: Hrvatska

email: martina.libric@primark.hr

Vrsta organizacije: Distributer

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21. veka

  1. Komponente i moduli za fleksibilnu automatizaciju