• MST_2020_980x324_b.jpg

Moataz Ali iz EL MOATAZ For Import & Export Co.

-

Zemlja: Egypt

email: el.moataz@yahoo.com

Vrsta organizacije: Izvoznik

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21. veka

 1. Elektro, elektronski, hidro i pneumatski motori i regulatori
 2. Numerički upravljane mašine alatke, obradni centri i merne mašine-centri
 3. Alati i sistemi alata

ELEKTROENERGETIKA

  INSTALACIJE

   PRIPREMA I PREČIŠĆAVANJE VODE

    PRIPREMA I PREČIŠĆAVANJE GASOVA