• Sajam_tehnike_kropovano_33963.jpg

AMF ANDREAS MAIER GmbH&Co.KG

http://www.amf.de

Zemlja: Nemačka

Vrsta organizacije: Proizvođač

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21.veka

  1. Komponente i moduli za flexibilnu automatizaciju
  2. Alati i sistemi alata