• Sajam_Tehnike_980x324px_001.png

Jessica Gutwenger iz SCHUNK Intec GmbH

http://www.at.schunk.com

-

Zemlja: Austrija

email: info@at.schunk.com

Vrsta organizacije: Proizvođač, Proizvođač

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21. veka

  1. Komponente i moduli za fleksibilnu automatizaciju
  2. Alati i sistemi alata
  3. Sistemi i komponente za automatsku montažu, pakovanje i rukovanje

ZAVARIVANJE

    INOVACIJE

      NOVE TEHNOLOGIJE