• MST_2020_980x324_b.jpg

Tibor Sokolai iz JUGODIN ALATNE MAŠINE doo

http://www.jugodin.rs

-

Zemlja: Srbija

email: tibor.sokolai@jugodin.rs

Vrsta organizacije: Proizvođač

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21. veka

  1. Numerički upravljane mašine alatke, obradni centri i merne mašine-centri