• MST_2020_980x324_b.jpg

Aleksandar Pandurovic iz TEXIMP doo

http://www.teximp.com

-

Zemlja: Srbija

email: office@teximp.rs

Vrsta organizacije: Trgovac na veliko, Posrednik-zastupnik, Uvoznik, Izvoznik, Ponuđač usluga

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21. veka

  1. Elektronski merni instrumenti i ureðaji
  2. Numerički upravljane mašine alatke, obradni centri i merne mašine-centri
  3. Alati i sistemi alata
  4. Oprema i softver za projektovanje primenom računara- CAD/CAM

ME-RE-KO

  1. Merna oprema i instrumentacija