• MST_2020_980x324_b.jpg

Sandra Zdravković iz THE END OF LINE doo

http://www.teolpack.com

-

Zemlja: Srbija

email: info@teolpack.com

Vrsta organizacije: Uvoznik, Distributer

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21. veka

  1. Sistemi i komponente za automatsku montažu, pakovanje i rukovanje

PROCESNA TEHNIKA

    LOGISTIKA I TRANSPORT

      MATERIJALI I KOMPONENTE ZA INDUSTRIJU