• Sajam_tehnike_kropovano_33963.jpg

NOVE TEHNOLOGIJE;METALURGIJA I LIVARSTVO;MATERIJALI I KOMPONENTE ZA INDUSTRIJU;MERNA OPREMA I INSTRUMENTACIJA;ME-RE-KO;INTEGRA -OPREMA I SOFTVER ZA PROJEKTOVANJE PRIMENOM RACUNARA - CAD/CAM;INTEGRA -ADITIVNE I 3D TEHNOLOGIJE;INTEGRA - SISTEMI ZA NEKONVENC

Zemlja: Hrvatska

Vrsta organizacije: Proizvođač

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21.veka

  1. Sistemi i komponente za automatsku montažu, pakovanje i rukovanje
  2. Aditivne i 3D tehnologije
  3. Oprema i softver za projektovanje primenom računara- CAD/CAM

ME-RE-KO

  1. Merna oprema i instrumentacija

MATERIJALI I KOMPONENTE ZA INDUSTRIJU

    METALURŠKO INŽENJERSTVO i LIVARSTVO

      NOVE TEHNOLOGIJE