• MST_2020_980x324_b.jpg

Šandor Koš iz TOSMAŠINE doo ADA

http://www.tos-masine.rs

-

Zemlja: Srbija

email: info@tos-masine.rs

Vrsta organizacije: Trgovac na veliko

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21. veka

  1. Numerički upravljane mašine alatke, obradni centri i merne mašine-centri