• MST_2020_980x324_b.jpg

Ivana Velimirović iz VELTOOL PROFI ALATI doo

http://www.veltool.com

-

Zemlja: Srbija

email: office@veltool.com

Vrsta organizacije: Trgovac na veliko

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21. veka

  1. Elektronski merni instrumenti i ureðaji
  2. Alati i sistemi alata

ME-RE-KO

  1. Merna oprema i instrumentacija

ZAVARIVANJE

    MATERIJALI I KOMPONENTE ZA INDUSTRIJU

      KOMPRESORI