• Sajam_tehnike_kropovano_33963.jpg

INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA;ENERGETSKA ELEKTRONIKA;ELEKTRONIKA;DOMTEH;RACUNARI I OPREMA;ELEKTROENERGETIKA;INTEGRA - SISTEMI I KOMPONENTE ZA AUTOMATSKU MONTAŽU, PAKOVANJE I RUKOVANJE;INTEGRA - ELEKTRO, ELEKTRONSKI, HIDRO I PNEUMATSKI MOTORI I REGULATORI;INTEG

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Izvoznik, Ponuđač usluga

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21.veka

  1. Elektro, elektronski, hidro i pneumatski motori i regulatori
  2. Sistemi i komponente za automatsku montažu, pakovanje i rukovanje

ELEKTROENERGETIKA