• Sajam_Tehnike_980x324px_001.png

Milivoje Majstorovic iz GIMATIC BALKAN doo

http://www.gimatic.com

-

Zemlja: Srbija

email: info.rs@gimatic.com

Vrsta organizacije: Proizvođač, Uvoznik, Ponuđač usluga

Oblasti poslovanja

INTEGRA - kompjuterski integrisana fabrika 21. veka

  1. Komponente i moduli za fleksibilnu automatizaciju
  2. Alati i sistemi alata
  3. Sistemi i komponente za automatsku montažu, pakovanje i rukovanje