• Sajam_Tehnike_980x324px_001_ENG_80786.PNG

prof. dr Rade Doroslovački at FAKULTET TEHNICKIH NAUKA, Univerzitet u Novom Sadu

http://www.ftn.uns.ac.rs
1557386182ogo.jpg

Delatnost Fakulteta orijentisana je u tri područja:
- nastavna delatnost,
- naučnoistraživački rad i razvoj i
- primena istraživanja u praksi.

Fakultet tehničkih nauka obrazuje studente u svih pet polja i to: tehničko-tehnološke nauke, prirodno-matematičke nauke, društveno-humanističke nauke, umetnost i medicinske nauke i to iz oblasti: mašinstvo (Proizvodno mašinstvo, Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo, Energetika i procesna tehnika, Tehnička mehanika i dizajn u tehnici); elektrotehnika i računarstvo (Energetika, elektronika i telekomunikacije, Računarstvo i automatika, Primenjeno softversko inženjerstvo, Merenje i regulacija, Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, Elektroenergetika – obnovljivi izvori električne energije), građevinarstvo; saobraćaj (Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije); arhitektura (Arhitektura, Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu); industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment (Industrijsko inženjerstvo, Industrijsko inženjerstvo - napredne inženjerske tehnologije, Industrijsko inženjerstvo - razvoj i upravljanje životnim ciklusom proizvoda, Inženjerski menadžment, Energetski menadžment); inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu (Inženjerstvo zaštite životne sredine, Inženjerstvo zaštite na radu, Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara); geodezija (Geodezija i geomatika); interdisciplinarne oblasti: mehatronika, primenjena matematika (Matematika u tehnici), grafičko inženjerstvo i dizajn, logističko inženjerstvo (Logističko inženjerstvo i menadžment), regionalne politike i razvoj (Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem), biomedicinsko inženjerstvo, scenska arhitektura, tehnika i dizajn, tretman i zaštita voda, (Inženjerstvo tretmana i zaštita voda), energetske tehnologije (Čiste energetske tehnologije), računarska grafika (Animacija u inženjerstvu); energetska efikasnost u zgradarstvu, inženjerstvo informacionih sistema, informacioni inženjering (Informacioni inženjering i Informacioni i analitički inženjering).

Country: Serbia

email: ftndean@uns.ac.rs

Organization Type: Other

Areas of Activities

INNOVATIONS

  NEW TECHNOLOGIES

   SCIENTIFIC-TECHNICAL LITERATURE

    Offer & Request

    f

    f